Nyheter och evenemang

REGIONALA FÖRSÖRJNINGSKEDJOR

Torsdag 30 mars, 23:24
VBIF har blivit inbjudna att medverka i ett regionalt projekt syftande till att ge regionala leverantörer en möjlighet att utvecklas...

NYHETER FRÅN AI-LAB VID ÖREBRO UNIVERSITET

Torsdag 30 mars, 23:24
Samtliga nyheter återfinns på Örebro Universitets hemsida www.oru.se, där du återfinner AI-labbets nyhetssida. Förändringsledare hjälper företag att ta nästa steg...

SAMVERKAN VBIF – RISE

Torsdag 30 mars, 23:24
Efter att ha genomfört och sammanställt en behovsanalys avseende utvecklingsidéer bland våra medlemsföretag genomfördes under våren 3 seminarier tillsammans med...

VBIF ÖPPNAR IGEN FÖR TEKNIK-PRAO

Torsdag 30 mars, 23:24
VBIF tar återigen emot fysiska besök i våra verksamheter. Elever från årskurs 8 väljer utifrån intresse – teknik & it...

VBIF SÖKER SAMVERKAN MED RISE

Torsdag 30 mars, 23:24
Västra Bergslagens Industriförening söker samverkan med RISE – RISE Research Institutes of Sweden -är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell...