Nyheter och evenemang

NYHETER FRÅN AI-LAB VID ÖREBRO UNIVERSITET

Torsdag 1 januari, 01:00
Samtliga nyheter återfinns på Örebro Universitets hemsida www.oru.se, där du återfinner AI-labbets nyhetssida. Förändringsledare hjälper företag att ta nästa steg...

SAMVERKAN VBIF – RISE

Torsdag 1 januari, 01:00
Efter att ha genomfört och sammanställt en behovsanalys avseende utvecklingsidéer bland våra medlemsföretag genomfördes under våren 3 seminarier tillsammans med...

VBIF ÖPPNAR IGEN FÖR TEKNIK-PRAO

Tisdag 4 oktober, 13:57
VBIF tar återigen emot fysiska besök i våra verksamheter. Elever från årskurs 8 väljer utifrån intresse – teknik & it...

VBIF SÖKER SAMVERKAN MED RISE

Tisdag 4 oktober, 13:57
Västra Bergslagens Industriförening söker samverkan med RISE – RISE Research Institutes of Sweden -är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell...

VBIFs ÅRSMÖTE NY STYRELSE

Tisdag 4 oktober, 13:57
Föreningens styrelseordförande Niclas Undén anmälde i höstas att han önskade avträda som styrelseordförande i föreningen. Styrelsen tackade Niclas för hans...