Innovationer och Utveckling

I Karlskoga-regionen finns en unik flora av högteknologiska företag. De flesta företagen vilar på arvet från Alfred Nobel, och i VBIF vill vi verka för att det industriella arvet vidareutvecklas. Därför är det viktigt att tekniska landvinningar, ny teknik och nya idéer  verkligen tas tillvara, i medlemsföretagen eller genom att nya bolag skapas.

VBIF har som ambition att utveckla sin verksamhet inom området Innovationer och Utveckling. Under hösten 2019 har två nätverk startats, ett nätverk inom Innovation/Utveckling och ett Digitaliseringsnätverk. Syftet med nätverken är bland annat att:

  • Sprida goda exempel mellan bolagen
  • Lära av varandra
  • Ordna föreläsningar på intressanta teman
  • Träffa intressanta leverantörer

Medlemsföretagen har vitt skilda produkter, och har på så sätt inga beröringspunkter. Däremot är det flera av oss som har snarlika processer, och det är där vi tror att vi har mest att vinna genom ett samarbete.

Samordnare för Digitaliseringsnätverket är Stefan Fagerlund, chef för administrativ utveckling på  Bharat Forge Kilsta AB. Stefan nås på mail stefan.fagerlund@bfkilsta.com samt telefon 0586 – 24 73 47.

Digitaliseringsnätverket har haft flera sammankomster under året inom områden såsom RPA (Robotic Process Automation), Augmented Reality och Digital Manufacturing.

Två viktiga samarbetspartners för VBIF inom innovation, utveckling och digitalisering är Alfred Nobel Science Park, RISE, Karlstad Universitet och Örebro Universitet.