Evenemang

NYA EVENT HOS IUC

Torsdag 21 mars, 10:58

Onsdag 24/4 kl 9.00-16.00          De 7 slöserierna och maskinförluster

Örebro, Creative House Älvtomtagatan 12

Industrihubben och VBIF startar vår nya satsning Program för effektivare produktion. Första tillfället börjar vi med de 7+1 slöserierna, där vi lär oss om de slöserier och maskinförluster som finns i vår vardag i industrin.

Föreläsare från Epical kommer guida oss genom dagen i en omväxlande form av teori och diskussionsövningar och självklart tillfälle att nätverka med likasinnade.

Målgrupp: Produktionstekniker och ledare/chefer.

Riktat till medlemmar i Industrihubben och VBIF.

Plats: Creative House Älvtomtagatan 12, Örebro

Tisdag 26/3 2024, kl 9-12 – Digital teknikworkshop – 3D-printing – Nästa generations produkter och produktionslösningar

Vill du lära dig mer om additiv tillverkning och vilka möjligheter som finns? Välkommen på teknikworkshop!

Teknikworkshoppar är en del av den nationella satsningen Produktion 2030. Vi på Industrihubben rekommenderar att delta i dessa som omvärldsbevakning eller framtidspaning för att få inspel till framtida vägval.

Industriell additiv tillverkning är en verklighet i allt fler företag, från enkla plastleksaker till komplexa flygplanskomponenter i superlegeringar. För att dra nytta av additiv tillverkning behövs förståelse för möjligheterna. Vad kan vårt företag erbjuda våra kunder tack vare additiv tillverkning? Hur kan additiv tillverkning stötta vår egen verksamhetsutveckling? Välkommen till en teknikworkshop via Produktion2030.

För att utnyttja additivteknikens potential måste hänsyn tas till hela värdekedjan, inte minst design, simulering och efterbearbetning. Vi ger er glimtar om nuläget och möjligheter med additiv tillverkning och om testbäddarna vid RISE för additiv tillverkning i olika material. Vi orienterar er om pågående satsningar för ökad industriell additiv tillverkning och möjligheterna att använda testbäddar med utrustning och expertis för additiv tillverkning, nu och i framtiden.

Medlemmar i VBIF deltager utan kostnad. Anmälan skall alltid ske på www.industrihubb.se där ni även kan se mer information.

Öppna anmälan