Medlemsföretag

Föreningen är främst öppen för större industriföretag. Större industriföretag definierar vi som tillverkande bolag med en omsättning på minst 100 MSEK.

Vi vänder oss till företag i hela västra Bergslagen, där Karlskoga är en naturlig centralort för den tillverkande industrin.