Verksamhetsområden

Verksamheten i VBIF har koncentrerats till tre områden:

  • Skola, utbildning och kompetens
  • Företagsklimat, boendefrågor och boendeattraktivitet
  • Innovationer och Utveckling

Inom ovan nämnda områden, så vill vi inte arbeta med sådant som andra aktörer redan gör, utan se till att vi kraftsamlar på områden där föreningen kan tillföra ett mervärde och göra en skillnad.

VBIF  intar därför olika roller: 

Ibland är vi en ”motor” och sitter i  ”förarsätet” när det inte finns någon annan aktör som driver frågeställningen.   När någon annan aktör driver frågeställningen, så fungerar vi däremot som en samarbetspartner och remissinstans. Ibland kombinerar vi också de två rollerna.