Evenemang

Föreläsning om Förbättringsledning och Förändringsledning

Tisdag 25 juli, 09:02

Föreläsning i Karlskoga fredagen den 24 november kl 8 – 12

Plats: Karlskoga, exakt plats bestäms senare

Anmälan via IUC Industrihubben Örebro: https://iucindustrihubb.se/eventkalender/marita-bergendahl-om-forbattringsledning-och-forandringsledning/

Föreläsning av Marita Bergendahl om Förbättringsledning och Förändringsledning

Denna teknikworkshop utgår från projektet Produktion2030: VISION. I projektet samverkar Högskolan i Skövde, Volvo Group, Volvo Cars, Jonsac, Industrial Development Center West Sweden, RISE IVF och Jönköping University.

Teknikworkshoppar är en del av Produktion 2030 där Rise, IUC, mfl samverkar för att erbjuda små och medelstora tillverkningsföretag handfasta möjligheter att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder. Genom teknikworkshoppar och kurser ger vi företag och forskare möjlighet att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter.
Tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft.

Vi bjuder in till en halvdag med det viktigaste som ligger framför oss som industriregion och som enskilda industriföretag. Nämligen förändringen som vi kommer att behöva både leda och navigera.

Målgrupp: Olika former av ledare på tillverkande eller utvinnande industriföretag i länet.

Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar i IUC Industrihubb och VBIF Västra Bergslagens Industriförening. Övriga 1.500 kr per person.

Anmälan: Senast 20/11 kl 12.00

Deltagare: max 4 personer per företag.

Datum: 24/11

Mingelkaffe: 08.00-08.30

Schema: 08.30 – 12.00 .

Plats: Karkoga Folkhögskola, Rektor Lindholms väg 23

Förtäring: Kaffe och macka.

Max antal platser: 40

Vi har även några platser för icke-vinstdrivande industristödjande organisationer. För dessa organisationer, kontakta Anders innan anmälan görs.

Föreläsare och guide för oss är Marita Bergendahl som är seniorkonsult och partner inom Sandholm Associates och har arbetat med förändringsledning och problemlösning i en mängd olika roller de senaste 20 åren. Marita är en stark röst på området och en uppskattad föreläsare som är runt och föreläser om detta i olika organisationer och konferenser.

Under halvdagen avhandlar vi frågor som:

  • I en mer snabbföränderlig värld är det än viktigare att vi gör förbättringar och inte slösar vår tid, pengar och energi på förändringar
  • Att vi gör förbättringsresor i våra organisationer och inte förändringsresor
  • Hur viktigt det är med kompetensen förändringsledning och att det är förbättringar som leds och inte förändringar?
  • Skillnad mellan kompetens och roll avseende förändring- och förbättringsledning
  • Är det så att vi har förtjänat förändringsmotstånd ibland?
  • Stödet från strukturen och kraften i kulturen – balans
  • Kort om det goda chef-, ledar- och medarbetarskapet

Vikten av förändringsbenägenheten identifierades tillsammans med många andra utmaningar och möjligheter i rapporten Regionala försörjningskedjor som IUC Industrihubb och Västra Bergslagens Industriförening (VBIF) släppte i februari. Detta är ännu en på adressera rekommendationen med att skapa affärsneutrala forum för nätverkande mellan länets industriföretag.

Välkommen!

Öppna anmälan