Det här vill vi uppnå & Om oss

Målet för Västra Bergslagens Industriförening är att förbättra förutsättningarna för stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet hos medlemsföretagen i Västra Bergslagen.

Om VBIF

Västra Bergslagens Industriförening, VBIF, bildades våren 2018 när de större industriföretagen i Karlskoga upplevde att man saknade en gemensam röst och ett forum för gemensamma frågor.

Bofors AB var under hela 1900-talet den helt dominerande industrin i Karlskoga-regionen. Uppdelningen av AB Bofors på olika bolag, som gjordes successivt under 1980- och 1990-talen, gjorde att den naturlig kontaktytan mellan olika verksamheter successivt försvann.

Genom VBIF:s bildande så har vi ett samarbete och en naturlig kontaktyta mellan medlemsföretagen nu återuppstått.

Karlskogas unika flora av industriföretag, som nästan alla härrör från det industriella arvet från Bofors AB, ägdes till större delen av Alfred Nobel ett antal år i slutet av 1800-talet. Det är det industriella arvet från Bofors och Alfred Nobel som VBIF vill utveckla inför framtiden. Vi tror på, och arbetar för, en industriell renässans i Västra Bergslagen, där Karlskoga är en naturlig centralort.

Som namnet antyder så vänder sig Västra Bergslagens Industriförening inte alls enbart till för industriföretag i Karlskoga-regionen. Vår ambition de kommande åren är att bredda VBIF:s verksamhet, både geografiskt och verksamhetsmässigt. Vi välkomnar därför större industriföretag, även i kringliggande orter, som medlemmar i föreningen.