Det här vill vi uppnå & Om oss

Målet för Västra Bergslagens Industriförening är att förbättra förutsättningarna för stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet hos medlemsföretagen i Västra Bergslagen.

Om VBIF

Västra Bergslagens Industriförening, VBIF, bildades våren 2018 när de större industriföretagen i Karlskoga upplevde att man saknade en gemensam röst och ett forum för gemensamma frågor.

Bofors AB var under hela 1900-talet den helt dominerande industrin i Karlskoga-regionen. Uppdelningen av AB Bofors på olika bolag, som gjordes successivt under 1980- och 1990-talen, gjorde att den naturlig kontaktytan mellan olika verksamheter successivt försvann.

Genom VBIF:s bildande så har vi ett samarbete och en naturlig kontaktyta mellan medlemsföretagen nu återuppstått.

Karlskoga-regionens unika flora av industriföretag, som nästan alla härrör från det industriella arvet från Bofors AB, ägdes till större delen av Alfred Nobel ett antal år i slutet av 1800-talet. Se mer om vår historia här: Bofors Industrimuseum – YouTube

Det är det industriella arvet från Bofors och Alfred Nobel som VBIF vill utveckla inför framtiden. Vi tror på, och arbetar för, en industriell renässans i Västra Bergslagen, där Karlskoga är en naturlig centralort.

Som namnet antyder så vänder sig VBIF inte alls enbart till för industriföretag i Karlskoga-regionen. Vår ambition de kommande åren är att bredda VBIF:s verksamhet, både geografiskt och verksamhetsmässigt. Vi välkomnar därför större industriföretag, även i kringliggande orter, som medlemmar i föreningen.

VBIF finansieras av medlemsföretagen, och medlemsnyttan kan därför stå i fokus för allt vi gör.