VBIF – Industriell utveckling i Västra Bergslagen

VBIF är en ideell förening och verkar inom Västra Bergslagen.

VBIF har som mål att starta och driva processer som långsiktigt stärker konkurrenskraft och lönsamhet för regionens större, tillverkande industriföretag.

VBIF:s medlemsföretag omsätter nio miljarder kronor per år, och har totalt drygt 3000 anställda.

Karlskoga – som har flera stora, internationellt inriktade industriföretag med produkter och teknik i världsklass – utgör det geografiska navet i föreningens verksamhet.

Som medlem i VBIF, eller samarbetspartner till föreningen, får du tillgång till ett unikt nätverk bland Karlskoga-regionens större industriföretag.

LinkedIn

VBIF finns på LinkedIn också

Missa inga uppdateringar, följ oss på LinkedIn.

Medlemsföretag

Cambrex Karlskoga ABSAAB Dynamics ABBAE Systems Bofors ABPartnerTech Karlskoga ABBharat Forge Kilsta ABBooforsen ABEurenco Bofors ABNobel Biocare ABMoelven Valåsen ABKarlskoga Energi & Miljö AB