VBIF – Industriell utveckling i Västra Bergslagen

VBIF har som mål att starta och driva processer som långsiktigt stärker konkurrenskraft och lönsamhet för regionens större, tillverkande industriföretag.VBIF är en ideell förening och verkar inom Västra Bergslagen.

Karlskoga – som har flera industriföretag med produkter och teknik i världsklass – utgör det geografiska navet i föreningens verksamhet.

LinkedIn

VBIF finns på LinkedIn också

Missa inga uppdateringar, följ oss på LinkedIn.

Medlemsföretag

Recipharm Karlskoga ABEurenco Bofors ABPartnerTech Karlskoga ABKarlskoga Energi & Miljö ABNobel Biocare ABBooforsen ABMoelven Valåsen ABSAAB Dynamics ABBAE Systems Bofors ABBharat Forge Kilsta AB