VBIF – Industriell utveckling i Västra Bergslagen

VBIF är en ideell förening och verkar inom Västra Bergslagen.

VBIF har som mål att starta och driva processer som långsiktigt stärker konkurrenskraft och lönsamhet för regionens större, tillverkande industriföretag.

VBIF:s medlemsföretag omsätter nio miljarder kronor per år, och har totalt drygt 3000 anställda.

Karlskoga – som har flera stora, internationellt inriktade industriföretag med produkter och teknik i världsklass – utgör det geografiska navet i föreningens verksamhet.

Som medlem i VBIF, eller samarbetspartner till föreningen, får du tillgång till ett unikt nätverk bland Karlskoga-regionens större industriföretag.

LinkedIn

VBIF finns på LinkedIn också

Missa inga uppdateringar, följ oss på LinkedIn.

Medlemsföretag

Booforsen ABSAAB Dynamics ABCambrex Karlskoga ABPartnerTech Karlskoga ABBAE Systems Bofors ABMoelven Valåsen ABKarlskoga Energi & Miljö ABEurenco Bofors ABBharat Forge Kilsta ABNobel Biocare AB