Styrelse

Ordförande

Niclas Undén, CFO Bharat Forge Kilsta AB

Ledamöter

Maria Karlsson, Bolagsjurist BAE Systems Bofors AB

Sebastian Cabander, VD Karlskoga Energi och Miljö AB

Adjungerade

Anna Olofsson, Ordförande Boforsstiftelsen