Styrelse

Ordförande

Dan-Åke Widenberg

Ledamöter

Maria Karlsson, Bolagsjurist BAE Systems Bofors AB

Sebastian Cabander, VD Karlskoga Energi och Miljö AB

Magnus Palmér, Senior Communications Manager Saab Dynamics AB

Bjarne Sandberg, VD Cambrex Karlskoga AB

Daniel Ryd´¨en, VD Eurenco Bofors AB

Adjungerade

Anna Olofsson, Ordf. Boforsstiftelsen, Länsråd Länsstyrelsen i Örebro län