Styrelse

Ordförande

Niclas Undén, CFO Bharat Forge Kilsta AB

Ledamöter

Maria Karlsson, Bolagsjurist BAE Systems Bofors AB

Sebastian Cabander, VD Karlskoga Energi och Miljö AB

Magnus Palmér, Kommunikationschef Saab Dynamics AB

Adjungerade

Anna Olofsson, Ordf. Boforsstiftelsen, Länsråd Länsstyrelsen i Örebro län

Bjarne Sandberg, VD Cambrex Karlskoga AB