Evenemang

Uppdatering av några av höstens event inom Innovation & utveckling

Tisdag 24 oktober, 17:40

VBIF, IUC Industrihubb Region Örebro län och iKarlskoga anordnar tillsammans seminarier, föreläsningar, teknikworkshops mm.

Alla aktiviteter är kostnadsfria för VBIFs medlemsföretag.

Ytterligare information om respektive schemalagd aktivitet finns på www.iucindustrihubb.se , där även anmälan ska ske.

Utöver de nedan nu schemalagda seminarierna kommer löpande nya aktiviteter att uppdateras på Industrihubbens hemsida, men även på VBIFs hemsida www.vbif.org.

Representant för VBIF medverkar i idégenerering för nya aktiviteter – mottar därför gärna önskemål, dan-ake.widenberg@vbif.org eller danake.widenberg@gmail.com.

Detta är ett särskilt mail som distribueras till alla som tidigare deltagit i ett VBIF-event. Om du ser eller tror att vi missat någon kollega till dig som du tror kan ha intresse att deltaga i något event, vänligen vidarebefordra detta mail.

Framför gärna tips eller önskemål om seminarier eller föreläsningar.

Vi ser fram mot ditt deltagande i höstens event

Med vänlig hälsning

Västra Bergslagens Industriförening

Dan-Åke och Anna

Nu schemalagda event:

16 november kl 9- 12

Så bygger ni smarta och effektiva underhållsorganisationer

Digital teknikworkshop

22 november kl 8-9

Hur kommer man igång med sitt förbättringsarbete?

Digital föreläsning

23 november kl 9 – 12

Förutsäg slitage och försämring av maskiner med AI – datadrivet underhåll

Digital teknikworkshop

24 november 8 – 13

Förbättringsledning och Förändringsledning

Föreläsning i Karlskoga  – begränsat antal, anmäl redan nu!

29 november kl 9 – 12

Flexibel automation av plockprocessen och interntransporter

Digital teknikworkshop

Öppna anmälan