Evenemang

Nu höjer vi tillsammans den breda kompetensen inom det viktigaste området för tillverkande företag – effektiv produktion!

Torsdag 29 februari, 08:45

Industrihubben startar tillsammans med VBIF (Västra Bergslagens Industriförening) ett program där vi kombinerar nätverkande och utbildning för att öka kompetensen inom produktionseffektivisering och förbättringsarbete. Programmet består av fem träffar där varje tillfälle blir en blandning av teori, nätverk och övningar kopplat till 5 fundament i effektiviseringsarbetet:

•  De 7+1 Slöserierna

•  Problembeskrivning & värdeflödesanalys

•  Analys för mätetal och nyckeltal

•  Produktionsteknisk verktygslåda

•  Leda förbättringsarbete Titta gärna på www.industrihubb.se för mer information

Öppna anmälan