Evenemang

Västra Bergslagens Industriförening (VBIF), IUC Industrihubb Region Örebro län och iKarlskoga kommer under hösten 2023 att tillsammans arrangera några seminarier.

Tisdag 25 juli, 09:06

IUC Industrihubb arbetar för en konkurrenskraftig industri i hela länet

En oberoende och ej vinstdrivande organisation som är styrd av industrin, för industrin som hjälper länets industriföretag att följa med i den accelererande utvecklingen för att fortsatt vara långsiktigt konkurrenskraftiga.

Titta gärna på hemsidan: www.iucindustrihubb.se

iKarlskoga är en kommunalt ägd verksamhet

Syftet är bl a att stärka industriföretagens konkurrenskraft. I nära samarbete med företag i Karlskoga arbetar verksamheten med marknadsföring av industrinäringen och platsen Karlskoga, relation och matchningsfrågor mellan skola och näringsliv samt som facilitator inom frågor som berör teknikutveckling. Titta gärna på hemsidan: www.ikarlskoga.se

Öppna anmälan