Skola, Utbildning och Kompetensförsörjning

Därför ska du söka dig till något av VBIF-företagen – se vår film (länk)!

VBIF – YouTube

En kompetenskartläggning har visat att medlemsföretagen behöver minst 1500 nyanställda under de kommande fem åren för att bibehålla verksamheten på nuvarande nivå.

Behovet kan delas in fyra kategorier personal:

  • CNC-operatörer
  • Annan teknisk personal (med minst gymnasieutbildning)
  • Civilingenjörer
  • Administrativ personal/chefspersonal

För att attrahera personal till medlemsföretagen så  genomför VBIF nedan aktiviteter:

  • Vi är pådrivande i aktiviteter mot kommunen och andra utbildningsaktörer, för att ta fram utbildningar som gör att fler utbildas inom områden som är relevanta för medlemsföretagen.
  • Vi synliggör  – mot studenter och yrkesverksamma – att det finns många intressanta, högteknologiska och internationellt inriktade arbeten på medlemsföretagen.
  • Vi samordnar ett gemensamt deltaganden på bl.a. rekryteringsmässor för att attrahera studenter att börja arbeta och bosätta sig i Karlskoga-regionen.
  • Vi deltar i aktiviteter, tillsammans med andra aktörer, i syfte att attrahera personal till Karlskogaregionen.

Vi har ett nära samarbete med Karlskoga Kommuns skolförvaltning  kring  bland annat PRAO-platser.