Skola, Utbildning och Kompetensförsörjning

Området  Skola, Utbildning och Kompetensförsörjning blev det första området som VBIF prioriterade och föreningens verksamhet i projektet kom att kallas ”KomIn”-projektet (Kompetensutveckling Industrin). Orsaken till prioriteringen är de mycket stora rekryteringsbehov en som medlemsföretagen har de kommande åren. 

En kompetenskartläggning visade att medlemsföretagen behöver minst 1500 nyanställda under de kommande fem åren, enbart för att bibehålla verksamheten på nuvarande nivå.

Behovet kan delas in fyra kategorier personal:

  • CNC-operatörer
  • Annan teknisk personal (med minst gymnasieutbildning)
  • Civilingenjörer
  • Administrativ personal/chefspersonal

För att attrahera personal till medlemsföretagen så  genomför VBIF nedan aktiviteter:

  • Vi är pådrivande i aktiviteter mot kommunen och andra utbildningsaktörer, för att ta fram utbildningar som gör att fler utbildas inom områden som är relevanta för medlemsföretagen.
  • Vi synliggör  – mot studenter och yrkesverksamma – att det finns många intressanta, högteknologiska och internationellt inriktade arbeten på medlemsföretagen.
  • Vi samordnar ett gemensamt deltaganden på bl.a. rekryteringsmässor för att attrahera studenter att börja arbeta och bosätta sig i Karlskoga-regionen.
  • Vi deltar i aktiviteter, tillsammans med andra aktörer, i syfte att attrahera personal till Karlskoga-regionen.

Vi har ett nära samarbete med Karlskoga Kommuns skolförvaltning  kring  bland annat PRAO-platser.