Företagsklimat, Boende och Boendeattraktivitet

Svenskt Näringsliv gör sedan många år tillbaka en ranking av företagsklimatet i Sverige kommuner.  Ofta kopplas företagsklimat till småföretag och entreprenörskap.

VBIF vill  belysa vikten av företagsklimatets betydelse  även för de större företagen. Ett gott företagsklimat  gör  en kommun generellt attraktivare som boendeort. Det gör det i sin tur lättare för de stora företagen att rekrytera personal. 

De flesta kommuner i Västra Bergslagen har låga betyg när det gäller företagsklimatet. Lekebergs Kommun är ett undantag, och vi tror att det finns mycket att lära av goda exempel i vårt närområde.

I VBIF vill vi verka för att våra kommunpolitiker  systematiskt arbetar för en förbättring av företagsklimatet, och VBIF vill vara pådrivande i den processen.

Karlskoga Kommun har  haft en arbetsgrupp som arbetat med frågan om vad som ska göras för att förbättra företagsklimatet. VBIF har deltagit arbetet och i arbetet med en ny näringslivsstrategi.

Ett område där Karlskoga får låga betyg i mätningarna av företagsklimat är området kompetensförsörjning. Det påbörjade arbetet i KomIn-projektet passar därför väl in i arbetet med att förbättra företagsklimatet.

I arbetet med en förbättring av företagsklimatet samarbetar vi med Svenskt Näringsliv.

Vi samarbetar också med Handelskammaren Mälardalen i frågor kring infrastruktur och boende.