Evenemang

Fler event hos IUC Industrihubben

Torsdag 8 februari, 14:58

VBIFs medlemsföretag kan kostnadsfritt deltaga i IUCs event efter anmälan på www.IUCindustrihubb.se.

14 mars             Resan till en startklar återtillverkning

                          Digital teknikworkshop kl 9-12

19 mars             Förutsäg slitage och försämring av maskiner med AI – datadrivet underhåll

                          Digital teknikworkshop kl 9-12

17 april              Svetsbeteckningar och ritningsläsning

                         Utbildning i Örebro kl 8.30 – 15.30

15 maj               Grundläggande mätteknik för tillverkningsindustrin

                          Utbildning i Örebro kl 8.30 – 15.30

12 juni               Introduktion till Visuell kontroll, VT

Utbildning i Örebro kl 8.30 – 15.30

Öppna anmälan