Nyheter

Seminarium i cybersäkerhet 2020-10-19

Lördag 26 september, 15:22

SÄPO, Teknikföretagen och VBIF arrangerar ett webseminarium i cybersäkerhet måndag 19/10 kl. 10.00-11.30

Anställda i VBIF-företagen är välkomna att anmäla sig genom nedan länk:

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?questid=5490548&sid=qNUVFG7WJl

Utbildningen skulle hållits på plats i Karlskoga redan i maj, men senarelades p g a rådande Corona-restriktioner. Läs mer om utbildningen här: