Nyheter

Digitalt företagssafari med VBIF-företagen

Onsdag 14 april, 14:48

5:e och 6:e maj – Webinarium!

Planeringen av digital Företagssafari pågår, och kommer att hållas under två dagar, den 5 maj och 6 maj, där sju av VBIF:s tio medlemsföretag deltar.

Syftet med Företagssafari är att öppna upp våra medlemsföretag för studenter på högskole- och universitetsnivå.

Målgruppen är TekNats medlemmar, som består av blivande högskoleingenjörer och civilingenjörer vid Örebro universitet.

Planeringsmöten har genomförts mellan Anna Andreassson och studenterna i ett första skede och samtliga medlemsföretag har fått anmäla intresse för att delta.

Planeringsmöte mellan företag och studenter genomförs den 16 april och då görs en lättare behovsanalys och kvaliteten i innehållet säkerställs utifrån den samt att teknik gås igenom.

Så snart som smittskyddsläget tillåter, så kommer vi att återgå till fysiskt hållna företagssafarin.