Nyheter

VBIF:s digitaliseringsnätverk – webseminarium 7:e sep – AI

Fredag 2 juli, 09:20

VBIF:s digitaliseringsnätverket träffas den 7/9 kl. 13.30-14.30, för ett seminarium kring AI-lösningar. Vid träffen så kommer en av Sveriges mest erfarna leverantörer av AI-lösningar presentera några AI-projekt, och berätta mer om vad som krävs för att lyckas.

Anmälan till seminariet görs till VBIF.s samordnare för digitaliseringsnätverket, Stefan Fagerlund på mailadress stefan.fagerlund@bfkilsta.

Separat information/kallelse om websseminariet har skickats ut till digitaliseringsnätverket, men det är också möjligt för alla andra intresserade på VBIF:s medlemsföretag att delta.