Nyheter

VBIF SÖKER SAMVERKAN MED RISE

Tisdag 15 mars, 10:43

Västra Bergslagens Industriförening söker samverkan med RISE – RISE Research Institutes of Sweden -är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Med tanke på den teknikbredd och teknik i världsklass som finns i Karlskoga så borde det finnas förutsättningar att utöka RISE närvaro i Karlskoga. RISE inriktning på industrinära forskning och direkta tillämpningar passar industriföretagen i Karlskoga. RISE har ett mycket värdefullt kontaktnät hos olika universitet och högskolor som industriföretagen kan ta del av via RISE.

Samverkan skulle bygga på ömsesidig kommunikation för att finna gemensamma projekt för att accelerera utvecklingen av företagen. En ömsesidig kommunikation om företagens behov och pågående projekt ger möjligheter till ett bra samarbete. Bedömningen är att det torde finnas många lämpliga projekt. En starkare etablering av RISE till Karlskoga skulle öppna dessa möjligheter.

Medlemsföretagen i VBIF har under december-januari genomfört en behovsinventering i syfte att samla utvecklingsidéer för företagens verksamheter. Idéerna är nu sammanställda, kategoriserade och grupperade utifrån såväl liknande behov som unika idéer.

Avsikten är nu att genomföra två seminarier för att söka finna lämpliga utvecklingsprojekt där flera av VBIFs medlemsföretag vill medverka tillsammans med RISE.

Vid ett första seminarium i april görs en inledande presentation av RISE organisation, kompetens och möjligheter att stödja företagens utveckling. Efter denna inledning planeras för tematiska digitala workshops i två parallella pass där möjlighet finns att skicka deltagare till flera teman.

Målet med detta seminarium är att konkretisera frågeställningarna inom respektive workshop som förberedelse för en Industridag i maj. Seminariet blir ett heldagsseminarium och särskild inbjudan är under utskick inom VBIF.

I maj genomförs en Industridag där VBIF:s medlemsföretag matchas mot RISE´s experter. Här finns en möjlighet att diskutera idéerna djupare men även komplettera sin idélista.

Responsen hos VBIF-företagen har varit oerhört positiv. Alla 10 medlemsföretag har inte bara deltagit utan varit uppfyllda av goda idéer. Det märks att det bubblar av idéer i våra medlemsföretag!