Nyheter

Teknik PRAO på VBIF-företagen, hösten 2021

Onsdag 22 september, 13:01

VBIF erbjuder som vanligt PRAO under innevarande läsår för högstadieelever inom Karlskoga Kommun. PRAO:n blir även i år digital, men från och med 2022 så planerar vi en återgång till PRAO där eleverna fysiskt finns på plats på medlemsföretagen.

PRAO:n är planerad till vecka 40 (Bregårdsskolan), vecka 42 (Österledsskolan) och vecka 47 (Skrantaskolan).

För VBIF är PRAO:n viktig, som ett sätt att visa att VBIF-företagen kan erbjuda många intressanta arbeten i internationellt inriktade och världsledande företag. Vi vill skapa inspiration, men också vara tydliga med att visa vad som krävs för att få olika slags arbeten. Vi betonar vikten av att sköta skolan, vara flitig och att få bra betyg. Vi betonar även hur viktigt det är att plugga vidare på gymnasium, och gärna också YH-utbildning eller högskola/universitet.