Nyheter

Inställda/flyttade evenemang

Fredag 22 maj, 10:00

Med anledning av de restriktioner som finns i anslutning till pågående Corona-epidemi, så måste vi tyvärr göra ändringar av våra evenemang.

Företagssafari för universitetsstudenter

Var tänkt att hållas den 7:e maj för blivande civil- och högskoleingenjörer från Karlstad Universitet, Linköpings Universitet och Örebro Universitet. Vi planerar istället att hålla arrangemanget under hösten, under förutsättning att restriktionerna då lättat.

Länk till evenemanget

Utbildning i cybersäkerhet med SÄPO

Intresset har varit mycket stort, och utbildningen planeras istället att hållas i höst.

Länk till evenemanget