Nyheter

”Innovation för hållbarhet” – VBIF-seminarium nr 2 inom Innovation/Utveckling

Lördag 24 april, 08:17

21 maj kl. 8.30-11.30 – Digitalt seminarium (via Teams-länk)

Anmälan till anna.andreasson@vbif.org senast 19 maj.
Teams-länk skickas ut på förhand till anmälda i god tid innan seminariet.  All anställda på VBIF:s medlemsföretag är välkomna att delta.


INNOVATION FÖR HÅLLBARHET – ELLER HÅLLBAR INNOVATION?  

Vad innovation är och som vem bestämmer en sådan sak avhandlade vi i förra seminariet. Innovation börjar och slutar i vardagliga behov och problem, hos dagens och morgondagens kunder, konsumenter eller invånare, i värdet som uppstår när lösningarna används. Brister och problem kan ses som ingångsvärden för att skapa nya värden och alla organisationer kan bygga kunskap och innovationsförmåga att anpassa sig till utmaningar och framtida ovisshet.

  • Men hur gör man för att komma igång med innovation i organisationen när vi bara ser risker överallt och hur bygger vi innovationsförmåga när framtidens problem är så stora att de påverkar klimatet, hela samhället och när utmaningarna är globala?
  • Är den största risken för verksamheten att vi inte finns kvar om fem eller tio år?
  • Kan vi skynda på arbetet att klimat-anpassa oss, ställa om och accelerera innovation för att skapa framtida värde? Och vad har vi kanske redan på plats?

Vår inspirationsföreläsare Johan Grundström Eriksson ger oss inblickar i hur FN håller på att ställa om sitt arbete att uppnå de globala hållbarhetsmålen genom innovation. Vi får exempel från andra branscher om hur hållbarhet och innovation kan gå hand i hand. Seminariet belyser hur ledning/styrelse och organisationen kan arbeta både med riskerna i dagens affär och samtidigt få bandbredd över till de stora frågorna kring hållbarhet och innovation för att anpassa organisationen till framtidens utmaningar.

Johan Grundström Eriksson har arbetat i 20 år med innovation i globala roller inom multinationella bolag som Tetra Pak, Sony Ericsson och Sony. Idag är han rådgivare åt styrelser, ledningsgrupper och hjälper såväl stödstrukturer för innovation (inkubatorer & acceleratorer) som ”startups” och ”scaleups” som vill lyckas med sitt innovationsarbete att skapa och erbjuda nya värden.

Du får också möjligheten att träffa andra VBIF-företag och diskutera styrkor, stödstrukturer och strategiska resurser vi inte tänkt på att vi redan besitter och väljer exempel på möjligheter som passar organisationens önskade förflyttning. Målet med vårt andra seminarium om innovation är att identifiera relevanta vägar där VBIF kan stötta er i arbetet och hitta sätt att göra delar av arbetet tillsammans.

Välkomna!

Niclas Undén,

Styrelseordförande Västra Bergslagens industriförening