Nyheter

Föreningsstämma/årsmöte VBIF 2020-01-24 kl. 13.00

Fredag 13 december, 16:07

Mötet hålls på Bofors Herrgård/ Disponentvillan. Kallelse har skickats ut till medlemsföretag, styrelse, samarbetspartners och projektdeltagare.