Nyheter

Föreningsstämma/årsmöte fredag 2021-02-12 kl. 14.00

Söndag 20 december, 15:44

Västra Bergslagens Industriförening håller årsmöte fredag 2020-02-12 kl. 14.00. Mötet hålls via video (Teams). Årsmöteshandlingar skickas ut till medlemsföretagen en vecka före stämman.

V.v. anmäl din närvaro senast 2020-02-10 via följande länk. Teams-länk skickas sedan ut 2020-02-11.

Årsmöte Västra Bergslagens Industriförening (simplesignup.se)