Nyheter

Cybersecurity – Nutidsspaning & systematiskt arbetssätt – Webseminarium 23 nov kl. 13.00-15.30

Tisdag 26 oktober, 08:22

VBIF bjuder – i samverkan med Karlskoga Energi & Miljö och Saab Dynamics – in till digitalt seminarium (Teams) om cybersecurity.

Informationssäkerhet handlar om att skapa rätt förutsättningar för att bedriva verksamhet och affärer i en värld där digitaliseringen sker i allt snabbare takt. Allt fler svenska bolag rapporterar att de drabbas av cyberattacker. Vi läser ofta om olika digitala angrepp på både stora och små företag, vetande att även mörkertalen är stora. Enligt gjorda undersökningar tror företagen även att angreppen kommer att öka.

Seminariet kommer att inledas med nutidsspaningar, vilket ger en bakgrundsbild av hoten varefter det presenteras ett systematiskt arbetssätt. Presentationerna blir ett samspel mellan personer från SAAB Dynamics och KEMAB. Från SAAB deltar Tobias Axelsson, IT-konsult, och från KEMAB deltar Jesper Bjärvall, digitaliseringschef och informations-säkerhetsansvarig.

Anmälan till anna.andreasson@vbif.org senast 18 november. Teams-länk skickas ut.

Välkomna!

Vänliga hälsningar,
Anna och Dan-Åke