Verksamhetsområden

VBIF:s verksamhet startas upp under våren 2018. Under det första verksamhetsåret kommer vi att kraftsamla på två områden, Utbildning och Företagsklimat.

Utbildning

Vi kommer som första aktivitet att analysera var VBIF:s engagemang behövs. Vi vill inte göra något som idag redan görs bra av andra. Istället vill vi kraftsamla på aktiviteter där VBIF:s medlemsföretag kan bidra med något.

Vilka slutsatser som analysen kommer innehålla vet vi inte än, men här är några arbetshypoteser så långt. Vi måste i de större industriföretagen:

  • Bli lättare att komma i kontakt med, för skolor, universitet, elever, studievägledare m.fl.
  • Bli bättre på att ta fram praktikplatser, PRAO-platser och sommarjobb.
  • Inspirera regionens ungdomar att satsa på utbildning och förkovran.
  • Visa att det finns mängder av intressanta, utvecklande, välavlönade och internationellt inriktade arbeten i regionens industriföretag – drömjobben finns hos oss!

Företagsklimat

Svenskt Näringsliv gör sedan många år tillbaka en ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner.  Ofta kopplas företagsklimat till småföretag och entreprenörskap.

Västra Bergslagens Industriförening vill därutöver belysa företagsklimatets betydelse  även för de större företagen. Ett bra företagsklimat  gör exempelvis en kommun attraktivare som boendeort. Det i sin tur gör det lättare för de stora företagen att rekrytera personal.

Vi vill verka för att våra kommunpolitiker  systematiskt arbetar för en förbättring av företagsklimatet.