Styrelse

Ordförande

Niclas Undén, CFO, Bharat Forge Kilsta AB

Sekreterare

Fredrik Wallenstad, VD, Moelven Valåsen

Ledamöter

Mattias Ringman, CFO, Saab Dynamics

Thomas Resare, VD Eurenco Bofors

Magnus Blomgren, VD PartnerTech Karlskoga

Marijo Berkes, platschef, Nobel Biocare Karlskoga

Ingela Palmkvist, VD, Recipharm Karlskoga AB

Adjungerade

Maria Karlsson, bolagsjurist , BAE Systems Bofors AB

Sebastian Cabander, VD, Karlskoga Energi och Miljö AB