Styrelse

Ordförande

Niclas Undén, CFO Bharat Forge Kilsta AB

Ledamöter

Thomas Resare, VD Eurenco Bofors

Maria Karlsson, Bolagsjurist BAE Systems Bofors AB

Sebastian Cabander, VD Karlskoga Energi och Miljö AB

Adjungerade

Anna Olofsson, Ordförande Boforsstiftelsen