Det här vill vi uppnå & Om oss

Målet för Västra Bergslagens Industriförening , såsom det uttrycks i stadgarna, är stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet  för industriföretagen i Västra Bergslagen.

Om VBIF

Västra Bergslagens Industriförening , VBIF, bildades våren 2018 när de större industriföretagen i Karlskoga upplevde att man saknade en gemensam röst och ett forum för gemensamma frågor.

Uppdelningen av AB Bofors på olika bolag, som gjordes successivt under 1980- och 1990-talen, hade gjort att en naturlig kontaktyta mellan bolagen försvunnit.

VBIF:s bildande fick ett mycket positivt gensvar hos vår omvärld, såsom kommunen, regionen, politiker, tjänstemän, skolor och universitet.  ”Industrin” i Karlskoga-regionen var  inte längre lika anonym, utan hade  återigenom fått ett ansikte och en röst inom ramen för VBIF.

Karlskogas unika flora av industriföretag som nästan alla härrör från det industriella arvet från Bofors AB och Alfred Nobel. Det är det arvet som VBIF vill utveckla,  genom en fortsatt industriell utveckling i Västra Bergslagen där Karlskoga är en naturlig centralort.

Som namnet antyder så vänder sig Västra Bergslagens Industriförening inte enbart till för industriföretag i Karlskoga. Vår ambition de kommande åren är att bredda VBIF:s verksamhet, både geografiskt och verksamhetsmässigt. Vi välkomnar därför större industriföretag, även i kringliggande orter, som medlemmar i föreningen