Medlemsföretag

VBIF, Västra Bergslagens Industriförening grundades i februari 2018 av åtta företag i Karlskoga.

Vi  betraktar hela Västra Bergslagen betraktar som vårt upptagningsområde.

Vi välkomnar därför alla tillverkande företag i regionen med minst 100 MSEK i omsättning som medlemmar.

Våra medlemsföretags geografiska lokalisering: