Företagsklimat, Boende och Boendeattraktivitet

Svenskt Näringsliv gör sedan många år tillbaka en ranking av företagsklimatet i Sverige kommuner.  Ofta kopplas företagsklimat till småföretag och entreprenörskap.

VBIF vill   belysa vikten av företagsklimatets betydelse  även för de större företagen. Ett gott företagsklimat  gör  en kommun generellt attraktivare som boendeort. Det gör det i sin tur lättare för de stora företagen att rekrytera personal. 

De flesta kommuner i Västra Bergslagen har låga betyg när det gäller förtagsklimatet.  I VBIF vill vi verka för att våra kommunpolitiker  systematiskt arbetar för en förbättring av företagsklimatet, och vi vill vara pådrivande i den processen.

Karlskoga Kommun har  haft en arbetsgrupp som arbetat med frågan om vad som ska göras för att förbättra företagsklimatet. VBIF har deltagit aktivt i det arbetet och i arbetet med en ny näringslivsstrategi.

Ett område där Karlskoga får låga betyg i mätningarna av företagsklimat är området kompetensförsörjning. Det påbörjade arbetet i KomIn-projektet passar därför väl in i kommunens förbättringsarbete.  

I arbetet med en förbättring av företagsklimatet samarbetar vi med Svenskt Näringsliv och Karlskoga Kommun.

Vi samarbetar också med Handelskammaren Mälardalen i frågor kring infrastruktur och boende.