VBIF – Industriell utveckling i Västra Bergslagen

Västra Bergslagens Industriförening, VBIF, är en ideell förening som grundades av åtta industriföretag i Karlskoga i februari 2018.

Målet med föreningen är att starta och driva processer som långsiktigt stärker konkurrenskraft och lönsamhet för regionens större, tillverkande företag.

Karlskoga, med flera internationellt verksamma och högteknologiska företag, är en naturlig centralort och nav för föreningen.  Vi välkomnar emellertid medlemmar från hela Västra Bergslagen i vår förening.

Nyheter/Evenemang

2019-05-07

VBIF håller Företagssafari för teknikstudenter från Örebro Universitet. Den här gången besöks Moelven, Partnertech, Nobel Biocare och Amexci.

2019-05-01

Karlskoga Energi och Miljö AB blir VBIF:s tionde medlem. Välkomna!

2018-12-07

Skolförvaltningen i Karlskoga Kommun och VBIF höll en temadag kring etablering av ett Science Center i Karlskoga. Ett fyrtiotal personer deltog från skolor och industriföretag.