VBIF – Industriell utveckling i Västra Bergslagen

VBIF har som mål att starta och driva processer som långsiktigt stärker konkurrenskraft och lönsamhet för regionens större, tillverkande industriföretag.VBIF är en ideell förening och verkar inom Västra Bergslagen.

Karlskoga – som har flera industriföretag med produkter och teknik i världsklass – utgör det geografiska navet i föreningens verksamhet.

LinkedIn

VBIF finns på LinkedIn också

Missa inga uppdateringar, följ oss på LinkedIn.

Medlemsföretag

Bharat Forge Kilsta ABKarlskoga Energi & Miljö ABSAAB Dynamics ABEurenco Bofors ABBooforsen ABPartnerTech Karlskoga ABRecipharm Karlskoga ABBAE Systems Bofors ABMoelven Valåsen ABNobel Biocare AB