Evenemang

VBIF-FÖRETAGEN BESÖKER AI-LAB VID ÖREBRO UNIVERSITET 14 SEPTEMBER 9-13

Måndag 15 augusti, 09:42

Efter en kortare föreläsning sker besök hos robotlabbet. Vi kommer att ha möjlighet att diskutera samarbeten och möjligheter till utbildningar i en work-shop.

Värd är forskaren Andrey Kiselev som bl a har som uppgift vid Örebro universitet att utveckla externa samarbeten med andra forskningsinstitutioner, näringsliv och offentlig sektor inom teknik och utbildning.

Hans forskningsintressen täcker en mängd olika områden och applikationsområden, men det mesta av är forskningsverksamhet tillägnad människa-agentinteraktioner, hjälpmedelsteknik, virtuell verklighet och robottelepresence.

Anmälan skall ske senast 2022-09-05 till dan-ake.widenberg@vbif.org

Öppna anmälan