Evenemang

Seminarium Innovation & utveckling för hållbar industri 21 april 2022

Fredag 1 april, 11:51

VBIF & RISE bjuder in till digital SEMINARIEDAG:
INNOVATION & UTVECKING FÖR HÅLLBAR INDUSTRI  
Datum: 21 april 10.00-15.00, via Teams-länkar. Vi erbjuder fyra separata seminarier med olika teman utifrån behovsanalysen.  

Vad innovation är och som vem bestämmer en sådan sak har vi tidigare avhandlat. Innovation börjar och slutar i vardagliga behov och problem, hos dagens och morgondagens kunder, konsumenter eller invånare, i värdet som uppstår när lösningarna används. Brister och problem kan ses som ingångsvärden för att skapa nya värden och alla organisationer kan bygga kunskap och innovationsförmåga att anpassa sig till utmaningar och framtida ovisshet.

Vi tar nu nästa steg utifrån den behovsanalys som genomförts i VBIF:s medlemsföretag.

Med tanke på den teknikbredd, och teknik i världsklass, som finns i Karlskoga, så borde det finnas förutsättningar att utöka samverkan RISE – Research Institutes of Sweden, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. RISE inriktning på industrinära forskning, och direkta tillämpningar, passar industriföretagen i Karlskoga bra. RISE har ett mycket värdefullt kontaktnät hos olika universitet och högskolor, som industriföretagen kan ta del av via RISE. RISE torde se möjligheter med en ökad samverkan med de högteknologiska Karlskoga-företagen. Härmed bjuder vi tillsammans med RISE in er till en digital seminariedag.

En behovsinventering har genomförts i VBIF:s medlemsföretag där vi har identifierat några minsta gemensamma nämnare utifrån idéer och behov hos våra medlemsföretag. Detta ligger till grund för fyra grundteman som vi bjuder in till denna dag:

  1. 10.00 -10.30 – Gemensam inledning, presentation av RISE
  2. 10.30 -12.30 – Hållbar energi och energieffektivisering.
  3. 13.00 -15.00 – Material och resurseffektivitet.
  4. 10.30 -12.30 – Framtidens digitalisering och industri 4.0. 
  5. 13.00- 15.00 – Flexibla och alternativa produktionsmetoder, inkl. AM.  


Många idéer och behov är kopplade till hela produktionskedjan från konstruktion, planering, till färdig produkt. De inbegriper exempelvis resiliens i hela förädlingskedjan, cirkulära materialflöden, bättre resursutnyttjande, återvinning och utvinning av restprodukter, förutsägbarhet genom hållbara och innovativa koncept.

Vi träffas för en inledande presentation av RISE organisation, kompetens och möjligheter att stödja våra medlemsföretags utveckling. Efter denna inledning genomförs tematiska digitala workshops.

Målet är att konkretisera frågeställningarna inom respektive workshop som en förberedelse inför Industridagen den 19 maj. Seminarierna kommer ges parallellt och ni har möjlighet att målgruppsanpassa deltagandet i de fyra seminarierna. Det blir ett urval av utvecklingsidéer, men det är inget som hindrar att ni även tar upp andra specifika idéer vid seminariet.

Save- the – date – 19 maj – En fysisk Industridag planeras i Karlskoga där VBIF:s medlemsföretag matchas mot RISE´s experter där det ges en möjlighet att diskutera idéerna djupare.

I nästa vecka kommer ett dokument att distribueras, visande hur ovanstående teman är kopplade till idéer framförda i behovsinventeringen. Ett annat starkt önskemål i behovsinventeringen var cyber security, vilket kommer att behandlas på ett separat seminarium i början av maj – särskild inbjudan kommer inom kort.

Vi hoppas att ni ser denna samverkan med RISE som en möjlighet till nytta för ert företag och dess utveckling.

Anmälan med angivande av vilket seminarium du önskar deltaga i skall ske till dan-ake.widenberg@vbif.org senast 18 april, varefter länkar till de digitala mötena kommer att distribueras.

Välkomna önskar Västra Bergslagens Industriförening och RISE!             

Öppna anmälan