Evenemang

SAMVERKAN VBIF – RISE

Måndag 15 augusti, 09:39

Efter att ha genomfört och sammanställt en behovsanalys avseende utvecklingsidéer bland våra medlemsföretag genomfördes under våren 3 seminarier tillsammans med RISE. Ett digitalt och två med fysiska möten i form av Industridagar, där VBIF-företagen gavs möjlighet till fördjupad dialog med RISE om de framförda idéerna.

Till de tre seminarietillfällena har totalt 65 personer från VBIF-företagen anmält sig, och de flesta har även deltagit. Flera teman har behandlats vid varje seminarietillfälle och de deltagande personerna har bevistat flera teman innebärande att totalt har 89 deltagit i de olika seminarierna.

I tidsplaneringen för varje seminarium har getts god tid för VBIF-företagens representanter att mötas för att diskutera även andra gemensamma frågor, vilket har varit ett starkt önskemål som har utnyttjats.

Nu planerar vi inför hösten och återkommer inom kort med nya seminarier.

Öppna anmälan