Evenemang

REGIONALA FÖRSÖRJNINGSKEDJOR

Onsdag 5 oktober, 08:47

VBIF har blivit inbjudna att medverka i ett regionalt projekt syftande till att ge regionala leverantörer en möjlighet att utvecklas och för att de stora företagen i regionen skall ha möjlighet att ”ta hem” ordrar från fjärran länder som ett led i aktiviteter i den aktuella volatila affärsmiljön. 

Projektet syfte är att kartlägga det eventuella gapet mellan kundernas krav och leverantörens möjlighet att uppfylla dessa krav.  

Senare skall denna analys läggas som grund för aktiviteter för att sluta gapet genom att erbjuda leverantörerna stöd till utveckling. Projektet skall även introducera en enklare metodik för att söka lämpliga underleverantörer. 

 I projektet intervjuas ett antal stora företag, med import, och några utvalda leverantörer som bedöms ha kapacitet att utvecklas. 

Projektet bedrivs tillsammans med Regionens Industrihubb och Möckelnföretagen. 

Det är således ett win-win-koncept. 

Öppna anmälan