Seminarium på Loka Brunn

Evenemang: 2019-08-22

Medlemsföretagen träffas för att planera det fortsatta arbetet inom föreningens två fokusområde Kompetensförsörjning samt Innovation/Utveckling.