2019-01-25, kl. 13.00

VBIF håller Förenings/Årsstämma på Bofors Herrgård. Alla medlemsföretagen är välkomna!

2019-01-01

Recipharm Karlskoga AB blir VBIF:s nionde medlem. Välkomna!

2018-12-07

Skolförvaltningen i Karlskoga Kommun och VBIF höll en temadag kring etablering av ett Science Center i Karlskoga. Ett fyrtiotal personer deltog från skolor och industriföretag.

2018-05-21

Rektorn för Örebro Universitet, Johan Schnürer, och kommunikationschef Sofia Larsen besökte VBIF. Mötet syfte till att diskutera kommande samarbeten mellan universitetet och VBIF.