Det här vill vi uppnå!

Produktionen av försvarsmaterial gjorde Bofors AB känt över hela världen under förra seklet. Som ett resultat av den forskning och utveckling som bedrevs inom Bofors kom flera andra verksamheter, inom vitt skilda områden, att utvecklas.

Under 1980- och 1990-talen delades Bofors AB upp i flera separata bolag.  Karlskoga har idag en unik flora av högteknologiska industriföretag, varav flertalet härrör från tiden då Bofors AB var den helt dominerande industrin på orten.

Uppdelningen i olika bolag gjorde att en naturlig kontaktyta mellan bolagen försvann.  Det var behovet av en sådan kontaktyta mellan de större industriföretagen i Karlskoga som gjorde att ett informellt nätverk skapades under 2017.  Det informella  nätverket formaliserades i början av 2018  i form av VBIF, Västra Bergslagens Industriförening.

I föreningen vill vi vidareutveckla det industriella arvet från Bofors AB och  Alfred  Nobel. Vårt mål är en fortsatt industriell utveckling och tillväxt  i  Västra Bergslagen, där Karlskoga är ett naturligt nav.

Vägen till industriell utveckling går genom konkurrenskraft och ökad lönsamhet.  Därför har vi för avsikt att engagera oss i ett antal frågor som är nödvändiga för att komma dit. Hit hör:

  • Utbildning
  • Rekrytering
  • Boendefrågor  och boendeattraktivitet
  • Företagsklimatet
  • Innovationer och företagsutveckling