2019-05-07

VBIF håller Företagssafari för teknikstudenter från Örebro Universitet. Den här gången besöks Moelven, Partnertech, Nobel Biocare och Amexci.

2019-05-01

Karlskoga Energi och Miljö AB blir VBIF:s tionde medlem. Välkomna!

2018-12-07

Skolförvaltningen i Karlskoga Kommun och VBIF höll en temadag kring etablering av ett Science Center i Karlskoga. Ett fyrtiotal personer deltog från skolor och industriföretag.