Kontakt

Vi har vårt kontor i samma hus som Alfred Nobel Science Park

Besöksadress:

Gammelbackavägen 4B

691 51 Karlskoga

Faktureringsadress förening (org.nr 802514-9447):

Västra Bergslagens Industriförening

69180 Karlskoga

Faktureringsadress servicebolag (559155-7201):

VBIF Service AB

69180 Karlskoga

 

Vår ekonomiadministration hanteras av Booforsens Fastighets AB

Verkställande Tjänstemän:

Föreningen har två verkställande tjänstemän, Magnus Ingesson och Tomas Samuelsson.

Magnus och Tomas arbetar operativt med de frågor som VBIF:s styrelse beslutar att driva.

Tomas och Magnus har lång industriell erfarenhet som bl.a. VD för Saab Dynamics (Tomas) respektive BAE Systems Bofors (Magnus).

Magnus Ingesson

magnus.ingesson@vbiforg

070 – 521 2776

Tomas Samuelsson

tomas.samuelsson@vbif.org

073 – 446 2124

Kontaktpersoner styrelse:

Fredrik Wallenstad, Sekreterare VBIF

VD

Moelven Valåsen AB

fredrik.wallenstad@vbif.org

Niclas Undén, Ordförande VBIF

CFO

Bharat Forge Kilsta AB

niclas.unden@vbif.org