2018-12-07

Skolförvaltningen i Karlskoga Kommun och VBIF höll en temadag kring etablering av ett Science Center i Karlskoga. Ett fyrtiotal personer deltog från skolor och industriföretag.