2018-05-21

Rektorn för Örebro Universitet, Johan Schnürer, och kommunikationschef Sofia Larsen besökte VBIF. Mötet syfte till att diskutera kommande samarbeten mellan universitetet och VBIF.